1920x300

SPEND A DAY WITH ME / Benimle Bir Gün Geçir Projemiz Başladı

82

“BENİMLE BİR GÜN GEÇİR” PROJESİ ENGELLİLERE KARŞI TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRACAK.

Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında,  “Türkiye ve AB ülkesindeki engellilerin, günlük hayatta karşılaştıkları sorunların toplum tarafından anlaşılmasına ve iki ülkedeki engelli/aileleri arasında diyalog kurulmasına” yönelik Türkiye ve Litvanya arasında STK Dayanışması Ortaya Çıktı!

Spend a Day with Me, projesinde STK’lar bir araya gelerek engelli ve ailelerinin toplumsal kabulü ve birarada yaşamalara yönelik önyargılı tutumların ortadan kaldırılmasına yönelik engelli ve ailesinin odak nokta olduğu konuda işbirliğine gittik. “Benimle Bir Gün Geçir”  sloganıyla yola çıkarak engelliler ve ailelerinin yaşamlarının bir günü anlatan kısa film çalışmaları ile engellilerin nasıl bir dünyası olduğu onlarla bir arada yaşamak için onların yaşamlarını anlatarak engelli ve ailelerinin bir gününü film haline getirmeyi hedefledik. Hayatı birlikte sürdürebilmek için onları tanımak ve anlamak gerekir fikrinden yola çıkarak toplum ve engelliler arasında olumlu bir diyalog kurulmasına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.. Bu amaçla toplumda engelli ve ailelerine yönelik var olan önyargıları en aza indirmek üzere projeye başladık.

 

Projenin Temel Amacı: Türkiye ve AB ülkesindeki engellilerin, günlük hayatta karşılaştıkları sorunların toplum tarafından anlaşılmasına ve iki ülkedeki engelli/aileleri arasında diyalog kurulmasına katkı sağlamaktır.

 

 

 

Özel Amaçları:

- Engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarının aşılmasına yardımcı olmak.
- Türkiye ve AB ülkesinde engelli birey, engelli aileleri ve engellilerle çalışan uzmanlar arasında diyalog kurmak ve destek grupları oluşturmak
- Engelli ailelerinin “öznel iyi oluş hallerinin” artılmasına katkı sağlamak.

Projenin Ana Faaliyetleri
•    Toplumsal Farkındalık Kısa Filmlerin Hazırlanması / 5 Engel Grubu İçin
•    Türkiye ve Litvanya’da Uluslararası Çalıştaylar düzenlenmesi 
•    Engelli, Ebeveynler ve Uzmanların Katılacağı Internet Seminerleri Düzenlenmesi
•    Engelli Bireye Sahip Ebeveynlerin “Paylaşım Hikâyelerinin” Hazırlanması
•    Engelli Bireye Sahip Ebeveynlerine İçin “Öznel İyi Oluş” Eğitimleri Düzenlenmesi