1920x300

WENA Projesi 04-08 Ekim 2019 / Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyeti ANKARA

76

Derneğimizin ortak olduğu "We are not Alone-WENA" AB Erasmus+ projesinin; ilk Öğrenme, Öğretme ve Eğitim Faaliyeti 04-08 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. Kemal Yurtbilir Özel Eğitim Meslek Lisesinde gerçekleştirilen eğitimlere, Türkiye’den katılan velilerimizle birlikte proje ortağımız Litvanya, Macaristan ve Kuzey İrlanda’dan toplam 21 özel gereksinimli veya özel gereksinimli çocuğa sahip ebeveyn katıldı.

 

 

Ebeveynleri “Öznel İyi Oluş ve Yaşam Doyumu Kavramları” hakkında bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilen eğitimde;

  • Özel gereksinimli bireye sahip ebeveynlerin güçlü yönlerini desteklemek,
  • İyi bir yaşam için belirlediği kendi ölçütleri ve yaygın olarak önem verilen genel yargılar arasında denge kurma becerilerini geliştirmek,
  • Ebeveynlerin kendi farklı yaşam alanlarında “başarı” kazanabilmek için daha farklı standartları benimsemesini desteklemek

konularına yer verildi. Eğitimler çeşitli eğitsel etkinlikler ile tamamlandı.