1920x300

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE PDR HİZMETLERİ

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmetlerinin amacı MEB rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği 6.maddesinde :“Türk Eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde Rehberlik Psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizil güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir.” denmektedir.

            Rehberlik hizmetleri okul öncesi kurumlarında da bu amaç doğrultusunda yürütülmektedir. Okul öncesi eğitim dönemi (3-6 yaş) çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Çocuğun bu dönemde almış olduğu eğitim (olumlu veya olumsuz) çocuğun ileriki eğitim dönemlerinde alacağı eğitimin temelini oluşturacağından özel bir öneme sahiptir. Bu dönemde çocuğun anne babadan bağımsız hareket etmesi, sosyal rolleri öğrenmesi, bilişsel ve duyuşsal anlamda beceriler kazanması ve okula uyum sağlaması ancak uygun bir eğitimden geçmesiyle olacaktır. Çocuğun bu dönemde kendini tanıması ve kabulü, özgüveninin gelişmesi, hayal dünyasının gelişmesi, meslekleri tanıması kısacası çocuğun toplumda kendini bir birey olarak algılamasının gerçekleşmesi için okullarda rehberlik hizmetleri planlanır ve uygulanır.

            Okul öncesi dönemde bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarıyla ilgili hedeflenen düzeye erişen çocuk; araştırmaktan hoşlanan, duygu ve düşüncelerini ifade edebilen, sosyal ilişkilere önem veren, paylaşmayı bilen, yaşadığı çevreye duyarlı mutlu birey olarak toplumdaki yerini alacak ve topluma faydalı birey olacaktır. Okul öncesi eğitim programı doğrultusunda okullarda gelişimsel rehberlik hizmetleri yürütülmektedir. Yürütülen rehberlik hizmetleri koruyucu, önleyici ve krize müdahale hizmetlerini kapsamaktadır. Yürütülen rehberlik hizmetlerinden en üst düzeyde fayda sağlamak için çocuğun hayatındaki tüm bireylerin (veli, öğretmen, okul yönetimi, okul çalışanları, çocuğun akrabaları ve çocukla iletişim halinde bulunan diğer bireyler.) bu eğitimin içerisine dâhil edilmelidir. Okullarda yürütülürken bireysel ve grup rehberlik etkinlikleri düzenlenir. Bireysel rehberlik hizmetinde çocuğun bireysel ve sosyal gelişimini desteklemek, yaşadığı duygusal sorunlarda ona yardımcı olmak hedeflenir. Rehberlik hizmetlerinde amaç sorunlarını çocuk adına çözmek değil ona destek olarak kendi sorunlarını kendisinin çözmesi için yardımcı olmaktır.
Okulda yürütülen rehberlik hizmetlerinde;


1-Çocuğun okula ve çevreye uyumu      

2-Aile ve toplumdaki yerini kavraması

3-Güvenli ve sağlıklı bir hayat geçirmesi  

4- Kişiler arası ilişkileri

5-Eğitsel gelişimi                                    

6-Çocuğun kendini kabulü

7-Meslekleri tanıyarak bilgi sahibi olması.

 

konularında etkinlikler uygulanır.

            Bu etkinlikler her eğitim yılı başında hazırlanan rehberlik hizmetleri çalışma planında belirlenerek yıl boyunca uygulanır. Uygulanan planın değerlendirilmesinden sonra programın eksikleri belirlenerek bir sonraki yıla hazırlık yapılır. Mesleki rehberlikle ilgili olarak çocukların yaşına uygun olan etkinlikler uygulanır. Gerek sınıf içindeki etkinliklerle gerekse sınıf dışındaki gezilerle (aile katılımı, iş yerlerine gezi düzenlenmesi vb) mesleklerin tanıtımı yapılarak çocuklara bilgiler verilir. Rehberlik hizmetlerinin verimli gerçekleşmesi için aile eğitimlerinin önemi büyüktür bu yüzden okullarda velilerin de talepleri alınarak aile eğitimleri yapılır. 

            Koruyucu rehberlik hizmetleri çerçevesinde özel eğitime muhtaç çocuklar, boşanmış ailelerin çocukları, davranış bozukluğu olan çocuklarla ilgili çalışmalar yapılır. İşbirliği yapılacak kurumlarla iletişime geçilir. Ayrıca ailelere ve öğretmenlere eğitimler verilerek işbirliği içerisinde çocuğun eğitimine katkı sunulur. Rehberlik servisince yıl boyunca yapılan toplantılar, seminerler görüşmelerle beraber ayrıca eğitim içerikli bülten ve broşürler hazırlanarak veliler bilgilendirilir. Yapılan planlamaya uygun olarak öğrencilerin evdeki ortamlarının gözlemlenmesi amacıyla veli ziyaretleri gerçekleştirilir.

            Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesi için emek veren okullarımızda en önemli birim olan rehberlik servisleri ne kadar etkin çalışırsa çocuklarımızın eğitimine o kadar katkı sunulacağının bilincinde olmalıyız. Bunun için okul öncesi eğitiminde rehberlik hizmetleri çalışmalarına daha fazla önem vererek hep beraber çocuklarımızı yetiştirmeliyiz.

person
Fatih Toprak